Kroniek der Luchtmacht Vrouwenafdeling
50 jaar Luva

Op vrijdag 2 november 2001 werd ter gelegenheid van 50 jaar Luchtmacht Vrouwenafdeling op de Vliegbasis Leeuwarden een reünie gehouden. Circa 400 oud Luva’s waren op deze zeer geslaagde reünie afgekomen. Er was veel belangstelling van landelijke en regionale medio om verslag te doen van deze bijzondere dag. De plaatsvervangend BDL, generaal-majoor D. Starink, nam het jubileumboek in ontvangst. Er was een redactiecommissie erg druk met dit jubileumboek De auteur van het boek is Meta Bison, die zich als een voortreffelijke ambassadrice van de luchtmacht presenteerde. Op geheel eigen wijze en met veel enthousiasme vertelde zij de media over haar ervaringen met de luchtmacht en over de realisatie van de ‘Kroniek der Luchtmacht Vrouwenafdelihg’. Alle aanwezige oud-Luva’s kregen een exemplaar uitgereikt.

Het boek is uitgegeven door de Sectie Luchtmachthistorie van de Staf BDL met brochurenummer 13.

De Kroniek is na de laatste reünie uitverkocht.