Waarde oud Luva’s, 

 

Het was op 1 november 1951 dat het besluit kwam dat vrouwen van de afdeling Luchtvaart bij de Milva, een luchtmacht uniform mochten gaan dragen. Tevens begon de vorming van een eigen vrouwenkorps ”de Luva”. Deze datum is altijd de richtlijn gebleven voor onze reünies. Dat was in 2021 dus 70 jaar geleden. De ergste Covid-19 maatregelen lijken nu (26 januari) voorbij. Wij verwachten dat de reünie nu door kan gaan rekening houdend met alle beperkende maatregelen die dan mogelijk nog van toepassing zijn, zoals afstand, mondneusmasker, QR code enz.

 

 

Zaterdag 9 april 2022  

 

70 JAAR LUVA JUBILEUMREÜNIE in de KUMPULAN te Arnhem

 

Adres Velperweg 147  Tel. 026-3649294 www.kumpulan.nl

 

Programma: 

Inschrijven tussen 11.00 en 12.00 uur

Toespraken en herdenking overledenen 12.30 uur

Indische maaltijd van 13.00 – 14.30 uur

Einde om 16.30 uur

 

Hoe de coronamaatregelen tegen die tijd dan zullen zijn is nu nog niet te zeggen. Wij zullen die op onze website: www.luvareunie.nl publiceren. 

 

Inschrijven is mogelijk vanaf 31 januari op de bovengenoemde website. Vóór 1 maart 2022.

Dit i.v.m. de organisatie/bestellingen.

 

Door de financiële steun van het CLSK en het V-fonds is de deelnemers bijdrage € 25,-. Betalingen op de rekening:  IBAN  NL93INGB 0004545415  ten name van Comité Reünie Luva onder vermelding van uw meisjesnaam .  Dit is inclusief de Indische maaltijd, een herinneringspresentje en het jubleumboek. Dit boekje is in kleine oplage gedrukt en wordt alleen uitgereikt aan de reünisten. Nabestellen c.q. toezending is dus helaas niet mogelijk. 

 

Er is een mogelijkheid om tegen contante betaling van € 5,- op de reünie een jubileum wijnglas (zie afbeelding) te bestellen. Graag en mailtje met uw bestelling naar het secretariaat.

Het secretariaat is de komende tijd het beste te bereiken via email.

Reünie comité

Voor ons comité komt er – na 24  jaar jubilea en reünies organiseren – hierbij  een eind aan onze inzet. Mits er nog opvolgers worden gevonden wil ik als voorzitter wel helpen met het inwerken. Anders is deze bijeenkomst onze ”zwanenzang”. 

 

Wij hopen op en grote opkomst. Blijf gezond en tot de 9e april in de Kumpulan.    

 

Marijke Waalkens,

Voorzitter Comité Reünie Luva